Kontakt

Bahn  Technik  Wrocław  Sp. z o.o.

ul. Kniaziewicza 19, 50 – 455 Wrocław

tel. +48 71 3429310+48 71 3435932
fax. +48 71 3435931

Prezes Zarządu:

Janusz Karkula, 600084901
janusz.karkula@btw.wroc.pl

Członek  Zarządu:

Elżbieta Fijałkowska, 508029815
elzbieta.fijalkowska@btw.wroc.pl

 

Asystent biura zarządu:

Dorota Przybysławska, (71) 342 93 10
btw@btw.wroc.pl

Księgowość:

Agnieszka Kosik, 508494229
agnieszka.kosik@btw.wroc.pl
Anna Trojan, 508494251
anna.trojan@btw.wroc.pl

 

Dyrektor techniczny ds. maszyn i urządzeń:

Mateusz Wolf, 797019436
mateusz.wolf@btw.wroc.pl

 

Dyrektor techniczny ds. spawalnictwa i infrastruktury miejskiej:

Wojciech Zieliński, 604741928
wojciech.zielinski@btw.wroc.pl

 

Kierownik ds. przygotowania produkcji i rozliczeń robót infrastruktury kolejowej:

Marzena Wolicka, 508029857
marzena.wolicka@btw.wroc.pl

 

Kierownik ds. przygotowania produkcji i rozliczeń robót spawalniczych i infrastruktury miejskiej:

Anna Bednarczyk,
anna.bednarczyk@btw.wroc.pl

 

Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych maszyn i urządzeń:

Wojciech Kowalczyk,
wojciech.kowalczyk@btw.wroc.pl

 

Naszym Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Małgorzata Wójcicka-Kuropatwa:

Dane kontaktowe:
Tel: +48 693 553 005
Mail: m.kuropatwa@kbrapacki.pl

 

NIP: 899-18-11-903
REGON: 930989324
KRS 0000155140
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN

Unser Angebot an Aktivitäten: